Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ!

«Ἐδῶ, στὸ μπάχαλο ποὺ λέγεται χριστιανικὴ καὶ δημοκρατικὴ Ἑλλάδα, σίγουρα θὰ ἔχουμε Ἡμέρες Ἐθνικοῦ Πένθους».

.               Οἱ κατὰ καιροὺς ἀνακοινώσεις περὶ ἐλευθέρας διαβάσεως τῶν προσφύγων στὰ σύνορά μας, μὲ ὅση καλὴ διάθεση καὶ ἂν τὶς δοῦμε, κρύβουν τουλάχιστον μία ἐπικίνδυνη ἀφέλεια, ἂν ὄχι καὶ πονηρία. Νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἔχοντας ποικίλη ἀνάγκη ναί, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ τοὺς μαζέψουμε ὅλους ἐδῶ! Δὲν χωρᾶμε ἄλλους. Οἱ περισσότεροι πλέον ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μένουν ἐδῶ. Ἔρχονται καὶ δὲν φεύγουν. Δὲν πᾶνε ἀλλοῦ. Ἀσφαλῶς κάποιους λόγους ἔχουν καὶ ξεσπιτώνονται. Ἔρχονται  ὅμως μὲ διαμορφωμένες θρησκευτικὲς πεποιθήσεις. Δὲν ἀλλάζουν. Οἱ χῶρες τους δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ἀπέραντο τζαμὶ ἡ κάθε μία. Ἐρχόμενοι ἐδῶ ἀπὸ φόβο ἢ ἀπὸ πίεση γρήγορα ἐντάσσονται στὶς μειονοτικὲς ὀργανώσεις τους καὶ ἀνάλογα σὲ τί μουφτὴ καὶ μουλὰ θὰ πέσουν, ἀντίστοιχα καὶ συμπεριφέρονται. Καθόλου ἀπίθανο αὔριο νὰ εἶναι τρομοκράτες. Τὸ θρησκευτικό τους ὑπόβαθρο εἶναι πολὺ ἰσχυρὸ καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα σὲ συγκεκριμένες πράξεις βίας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ στενό τους περιβάλλον. Ἐλάχιστοι βαπτίζονται, κάποιοι, οἱ λιγότεροι, ἴσως ἀπὸ πίστη, οἱ ἄλλοι ἀπὸ ὑπολογισμὸ γιὰ μία δουλειά, κοινωνικὴ ἔνταξη ἢ γάμο. Βρίσκουν ἐδῶ τὸ μπάχαλο ποὺ λέγεται χριστιανικὴ καὶ δημοκρατικὴ Ἑλλάδα, ἀναπτύσσονται καὶ ἐξελίσσονται ἀπὸ τελείως παράνομα ἕως ἡμιπαράνομα. Ὕστερα εἶναι μεγάλο ζήτημα νὰ ξεχάσουν καὶ νὰ χάσουν τὰ 5-6 χιλιάδες δολλάρια ποὺ ἔδωσαν στοὺς δουλεμπόρους. Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ξανακερδίσουν. Στερημένοι καθὼς εἶναι, μένουν ἐδῶ στοιβαγμένοι καὶ μεταχειρίζονται τὸν ὅποιο τρόπο γιὰ νὰ πλουτίσουν. Ἐδῶ ἔρχονται συνήθως οἱ χειρότεροι, γι᾽ αὐτὸ εἶναι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι. Δὲν μιλᾶμε γιὰ οἰκογένειες κυνηγημένων προσφύγων, ἀλλὰ γιὰ ὅλους ὅσοι κατὰ καιροὺς ξεμπαρκάρουν στὶς ἀκρογυαλιές μας.  Ποτὲ ὅμως δὲν δυσκολεύονται καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ βροῦν δουλειὰ ποντάροντας στὴν συνήθη ἀδράνεια τῶν Ἑλλήνων καὶ ποτὲ δὲν μένουν μόνοι τους. Συνδέονται μὲ Ἑλληνίδες, οἱ ὁποῖες ἔχουν σιχαθεῖ τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἀσύδοτη ζωὴ καὶ θέλουν ὅπως-ὅπως νὰ ζήσουν σὲ κάποιο νοητὸ λιμάνι τῆς Ἀλγερίας καὶ τῆς Ἀραβίας. Τόσο μυαλὸ κουβαλᾶμε δυστυχῶς.
.             Ἂς εἴμαστε ρεαλιστές. Τέτοιοι εἴμαστε καὶ γι᾽ αὐτὸ τὰ παθαίνουμε. Ἂν δὲν μάθουμε ἐπιτέλους νὰ ψηφίζουμε, θὰ ἀναπαράγονται τὰ ἴδια φαινόμενα. Ἂς διαβάσουμε κάποτε περὶ τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ἰαπωνίας, γιὰ νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει σοβαρὸ κράτος. Δὲν παίζουμε μὲ τὸ Ἰσλάμ, ἂς τὸ πάρουμε χαμπάρι. Τὸ Ἰσλὰμ δὲν παλεύεται. Δὲν εἶναι μία ἁπλὴ θρησκευτικὴ ἄποψη, εἶναι αἵρεση ποὺ ζητεῖ ἀπολυτότητα καὶ ἀποκλειστικότητα. Δὲν φεύγει κάποιος  ἀνώδυνα ἀπὸ τὸν προφήτη. Οὔτε τὸν προσβάλλει ἀκίνδυνα. Εἶναι πνευματικὸ ντοπάρισμα καὶ φανατισμός. Ἔχει στὸ αἷμα του τὴ βία. Ἐπαναλαμβάνει στὴν ἱστορία ἐξακολουθητικὰ τὴ ζωὴ τοῦ Μωάμεθ. Μὲ αἷμα ἐπικρατεῖ. Πλανῶνται πλάνην οἰκτρὰν ὅσοι εὐελπιστοῦν σὲ μία εἰρηνικὴ συνύπαρξη μὲ τὸ Ἰσλάμ. Δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι οἱ μουσουλμάνοι, εἶναι ὀπαδοί. Γίνονται ὑποχείρια τοῦ ἀνθρωποκτόνου, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν. Μέσα στὸ Κοράνιο 140 φορὲς ὑπάρχει ἡ προτροπή: «θάνατος στοὺς ἀπίστους».
.               Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἀπὸ τὰ γενοφάσκια του βία καὶ νοθεία. Δουλεύει μὲ τὸ μαχαίρι, γι᾽ αὐτὸ καὶ φοβίζει. Βέβαια δὲν συνωστίζουμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ μία κατηγορία. Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ ξεπερνοῦν μὲ τὴ καλή τους συνείδηση τὸ μουσουλμανικὸ καθεστώς. Τὸν τρόπο ἀγωγῆς καὶ ἐκπαίδευσης. Δυστυχῶς ὅμως εἶναι ἡ ἐξαίρεση. Ὅλη αὐτὴ τὴν πίεση ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ διαβάζοντας τὸ κοράνιο καὶ ἐφαρμόζοντας τὴ σαρία, τὴν διοχετεύουν μετὰ σὲ μίσος στὸ δυτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ στὴ νοοτροπία τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Ἂν θέλουμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε, ἂς τὸ κάνουμε στὸ κράτος τους.  Ἐδῶ θὰ βοηθήσουμε πρωτίστως τοὺς συνέλληνες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ἀκόμη καὶ ἡ ἁγία Γραφὴ δίνει προτεραιότητα στοὺς “οἰκείους τῆς πίστεως”  καὶ στοὺς συγγενεῖς.
.               Καὶ προσοχὴ στὴν πατρίδα. Δὲν χρειάζονται συναισθηματισμοί, ἀλλὰ ρεαλισμὸς καὶ ψυχρὴ λογική, γιατί κάθε ἀμέλεια σήμερα θὰ πληρωθεῖ φρικτὰ αὔριο. Μακάρι νὰ ἤμασταν ἅγιοι καὶ νὰ τοὺς ἐνσωματώναμε ὅλους στὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ Ἐκκλησία, αὐτὸ θὰ ἦταν μία κάποια ἀσφάλεια, ἀλλὰ εἶναι οὐτοπικό. Αὐτοί, ποὺ ξεφεύγουν καὶ πραγματικὰ ἀσπάζονται τὸν Χριστιανισμό, εἶναι ἥρωες καὶ τὸ κάνουν μὲ μεγάλο ρίσκο γιὰ τὴ ζωή τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους. Ἀρκεῖ νὰ σκεφθεῖ κάποιος ὅτι χρειάστηκε ἡ θυσία τόσων ἁγίων καὶ νεομαρτύρων ἐπὶ τουρκοκρατίας, γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ αὐτὸς ὁ αἰχμάλωτος τόπος. Χρειάστηκαν οἱ ἀκραῖες παρεμβάσεις τοῦ Κολοκοτρώνη γιὰ τοὺς προσκυνημένους καὶ χρειάστηκε τὸ γενικὸ σύνθημα «μὴ μείνει τοῦρκος στὸ Μοριὰ μηδὲ στὸν κόσμο ὅλο». Τετρακόσια χρόνια ὁ φόβος εἶχε θρονιασθεῖ στὶς καρδιές μας, γιατί δούλευε τὸ μαχαίρι. Ἡ ἰσλαμικὴ αὐτὴ τακτικὴ δὲν ἐγκαταλείφθηκε ποτέ.
.               Ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ λουλούδια ἡ ἐπιθετικὴ τακτική του Ἰσλάμ. Κι ἕνα ἄλλο: οἱ ὀπαδοὶ τοῦ προφήτη δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο, γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνονται πιὸ ἀπειλητικοί. Ὅσοι δὲν λογαριάζουν θάνατο αὐτοὶ πάντα νικοῦν, ἐπικρατοῦν καὶ ἂς πεθαίνουν τελικά. Ὁ θάνατος γιὰ τὸ Ἰσλάμ, εἴτε λέγεται αὐτοκτονία «ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων», εἴτε λέγεται ἱερὸς πόλεμος «τζιχάντ», εἶναι μία χαρὰ κι ἕνα γεφύρι, γιατί ὁ διανοητικὸς καὶ ψυχολογικὸς βομβαρδισμὸς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τοὺς ἔχει πείσει ὅτι ὑλικὸς παράδεισος τοὺς περιμένει μὲ ὅλες τὶς ἀπολαύσεις.
.             Ὅταν καταλάβουμε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα τέτοιο σύστημα ἰδεῶν καὶ πρακτικῶν ἐφαρμογῶν, μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, θὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ μεῖς πόσο δυνατὴ πρέπει νάναι ἡ διαλεκτική μας καὶ ἀποφασιστικὴ ἡ στάση μας. Πόσο ἐνημερωτικὸ τὸ κήρυγμά μας καὶ δυνατὴ ἡ φωνὴ τῆς ἐκκλησίας μας. Ποιᾶς Ἐκκλησίας ὅμως; Ὄχι τῆς ἀλλοιωμένης καὶ αἱρετικῆς παπικῆς, προτεσταντικῆς καὶ ἀγγλικανικῆς ὁμοφυλοφιλικῆς καὶ παιδεραστικῆς, μία θρησκείας ποὺ ἔβαλε στὰ ὑποτιθέμενα θυσιαστήριά της τὶς γυναῖκες καὶ παντρεύει τὰ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου καὶ τὰ προάγει καὶ στὸ βαθμὸ τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀλλὰ τῆς ἀληθινῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.  Ἰδοὺ γιατί κατακτᾶ τὶς μάζες τῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης, τὸ Ἰσλάμ: διότι ὁ κόσμος ζητεῖ κάτι τὸ ὑγιὲς καὶ δυνατὸ καὶ ἀπεχθάνεται τὸ ἀρρωστημένο. Ἡ ἐξασθενημένη Δύση εὔκολα μεταλλάσσεται στὸ ἐξασθενὲς Ἰσλάμ, ποὺ ἔχει νόμους καὶ ὄχι ἀσυδοσία, οἰκογένεια καὶ ὄχι διαστροφή, γυναῖκες καὶ ὄχι κινούμενες καὶ ἀκάλυπτες σάρκες, ἄνδρες καὶ ὄχι κινούμενα σχέδια κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ δική μας ὀρθόδοξη φωνὴ εἶναι ὑποτονική.
.               Λοιπόν, μετὰ καὶ τὸ πρόσφατο ἔγκλημα στὴ Γαλλία ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς δὲν χωράει καμμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ στάση πρέπει νὰ κρατήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους ποὺ μεταστράφηκαν στὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὸν ἄχρωμο, ἄγευστο καὶ ἄοσμο χριστιανισμὸ τῆς Δύσης, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὸ κύμα τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν. Δὲν ἀλλάζουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. Καὶ νὰ φανταστεῖ κάποιος ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Εὐρώπης εἶναι πρώην Εὐρωπαῖοι πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔκαψαν τὰ διαβατήριά τους καὶ ἀσπάστηκαν τὸ Ἰσλάμ. Αὐτοὶ ἔγιναν καὶ οἱ χειρότεροι. Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴ μεταστροφή τους κάνουν τὰ πιὸ ἀκραῖα ἐγκλήματα. Δὲν ὑπάρχει χειρότερος δαιμονισμός, σατανισμὸς καὶ φανατισμὸς ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Τὰ ἐγκλήματά του καταργοῦν κάθε φραγμὸ καὶ δεσμὸ αἵματος καὶ πνεύματος, συγγενείας καὶ φιλίας. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόξενος στὴ Σμύρνη τοῦ 1922 Τζὸρτζ Χόρτον εἶπε καὶ ἔγραψε μετὰ ἀπὸ ὅσα φρικιαστικὰ εἶδε νὰ γίνονται ἀπὸ τοὺς ντοπαρισμένους μαχητὲς τοῦ Ἰσλὰμ στὴ μικρασιατικὴ καταστροφή, στοὺς ματωμένους δρόμους τῆς Σμύρνης, “ντρέπομαι ποὺ ἀνήκω στὸ ἀνθρώπινο γένος”. Τὸ Ἰσλὰμ ἔχει τὴ δολοφονία στὰ σπλάγχνα του, μέσα στὴν ὁποία ἐμπεριέχει καὶ τὴν αὐτοκτονία τῶν καμικάζι του.
.             Αὐτὰ ὅμως πληρώνουν ὅσοι ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ δὲν λαμβάνουν μέτρα στὰ σύνορά τους καὶ στὴ δομὴ τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι καὶ ἀφήνουν μὲ βλακώδη ἀνεκτικότητα τὴ δημιουργία θυλάκων τρομοκρατίας στὴ χώρα. Ὅσοι μὲ παιδικὴ ἀνωριμότητα καὶ οὐτοπικὸ αὐτοϊδεασμὸ χτυποῦν τὰ χεράκια τους σὲ κάθε κύμα εἰσβολῆς καὶ νομίζουν ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ἂς ρωτήσουν κάποιους ἀπὸ τὴν Πόλη ποὺ ἔζησαν τὰ Σεπτεμβριανά τοῦ 1955…
.             Καλοὶ ἄνθρωποι καὶ φιλάνθρωποι νὰ εἴμαστε, ἀλλὰ ὄχι ἀφελεῖς. Πῶς λαμβάνουμε μέτρα κατὰ τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας, ἔτσι χρειάζεται νὰ δράσουμε καὶ κατὰ τῆς εἰσαγόμενης. Ἡ εἰσαγόμενη δὲν εἶναι πλέον οἱ ἐρυθρὲς ταξιαρχίες καὶ ἡ μαφία τῆς Σικελίας. Εἶναι οἱ συμπαθεῖς κατὰ τὰ ἄλλα μετανάστες ποὺ καταφθάνουν στὴ χώρα μας, οἱ ὁποῖοι ὅμως κουβαλοῦν μαζί τους καὶ ὅλο τὸ θρησκευτικὸ φορτίο ποὺ ἀπὸ τὰ νιάτα τους τοὺς φόρτωσε στὴν πλάτη τὸ κατεστημένο καὶ τὸ ἱερατεῖο τῶν μουφτήδων, μουλάδων καὶ ἰμάμηδων. Αὐτὸ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ ἀγνοήσουμε, γιατί θὰ τὸ βροῦμε μπροστά μας. Μακάρι ἀνώδυνα καὶ σταδιακὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν. Σοβαρὲς χῶρες δὲν δέχονται κανέναν ξένο χωρὶς ὅρια καὶ προϋποθέσεις. Σαφῶς πρέπει νὰ ληφθοῦν κάποια μέτρα. Ἀλλοιῶς ἂν ἀφήσουμε ἀνεξέλεγκτη τὴν εἰσροή, ἀνεξέλεγκτη τὴ διαμονή, ἀσύδοτη τὴ θρησκευτικὴ προπαγάνδα καὶ ζωή, ἐλεύθερους τοὺς μουλάδες νὰ ἁλωνίζουν στὴν ὀρθόδοξη χώρα, δυνατότητα νὰ φτιάξουν κόμμα καὶ νὰ ἱδρύσουν μεγάλο τεμένος, κέντρο ποικίλης ἀνατρεπτικῆς δράσης καὶ φανατικῆς ἐξτρεμιστικῆς προπαγάνδας, μετὰ σίγουρα θὰ ἔχουμε Ἡμέρες Ἐθνικοῦ Πένθους, ὅπως στὴ Γαλλία. Καὶ ἡ μὲν Γαλλία πληρώνει τὴν ἀποικιοκρατία της καὶ τὴν ἰσλαμολαγνεία της. Ἐμεῖς ἐδῶ εἶναι κρίμα νὰ πληρώσουμε τὴν βλακεία καὶ ἀβελτηρία τῶν ἰθυνόντων μας.
.             Τί φταίει ὁ λαός μας ἐπιτέλους; Ἂς ἐκτιμήσουμε τέλος καὶ τὴν γλυκύτητα τῆς θρησκείας τοῦ Ναζωραίου καὶ τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Προσώπου Του καὶ τί πρόσφερε στὸν κόσμο. Πές μου τὸν Θεὸ ποὺ πιστεύεις, νὰ σοῦ πῶ τί ἄνθρωπο φτιάχνει αὐτὴ ἡ πίστη. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀκουστεῖ στὴν διαπασῶν. Ὅταν λέγει ὁ Παῦλος ὅτι «μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ», αὐτὸς ὁ λόγος μᾶς δείχνει τὸ δρόμο, τί πρέπει νὰ κάνουμε, ἂν θέλουμε νὰ διαμορφώσουμε ἕνα πολιτισμὸ ποὺ νὰ εἶναι πολιτισμὸς ψυχῆς καὶ κοινωνίας. Ναί, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη διέγραψε διὰ τὸν φόβο τῶν μουσουλμάνων ἀπὸ τὴ Συνταγματική της Συνθήκη τὴ λέξη Χριστιανισμός, γιὰ νὰ μὴ θιγεῖ ὁ σουλτάνος Ἐρντογὰν καὶ στὴν Ἀγγλία δὲν ἀφήνουν νὰ φοροῦν Σταυρὸ δημόσια οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι οὔτε νὰ  γιορτάζουν Χριστούγεννα δημόσια γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ποῖο τὸ ἀποτέλεσμα; Μαζικὰ συνεχίζουν νὰ ἀσπάζονται τὸ κοράνιο οἱ Εὐρωπαῖοι, τὰ παιδιά τους ἐντάσσονται στὸ χαλιφάτο καὶ στοὺς τζιχαντιστὲς τῆς Ἀνατολῆς καὶ πολεμοῦν  τοὺς χριστιανοὺς σφάζοντας καὶ ρημάζοντας. Τελευταία ἔφεραν τὴ φωτιὰ καὶ τὸ θάνατο στὶς κοινωνίες τῆς Δύσεως. Κι ἐμᾶς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα στὸ πρόσφατο παρελθὸν ἔκαψαν τὰ δάση μας ὁμοϊδεάτες τους ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους τῶν Βαλκανίων.
.           Βέβαια ὁ παράνομος Ἰούδας τῆς αἱρετικῆς Δύσεως “οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι”. Ἀντὶ νὰ ὑψώσει τὸ πληγὲν ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ πυρὰ σατυρικὸ περιοδικὸ τὸ λάβαρο τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ γλυκύτατου Ἰησοῦ, δημοσιεύει σὲ μία ἔκδοση τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἀντιτύπων μία ἀκραία βλασφημία κατὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος, γιὰ νὰ φανεῖ δῆθεν ἀμερόληπτο καὶ ὅτι δὲν λογαριάζει θρησκεῖες, ἀλλὰ ἐξ ἴσου τὶς γελοιοποιεῖ μὲ τὴ σειρά τους τὴν κάθε μιά. Οἱ ἄνθρωποι ἢ ἔχασαν ἀπὸ τὸ φόβο τὰ λογικά τους καὶ πελεκᾶνε τὰ ποδάρια τους βλασφημώντας τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῶν πατέρων τους, ποὺ εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς προστατέψει ἢ εἶναι νεοεποχίτες, σιωνιστὲς καὶ νεοταξίτες καὶ ὑπηρετοῦν  τὶς βρώμικες καὶ σκοτεινὲς ὑποθέσεις τοῦ μέλλοντος δίνοντας δικαιώματα στὸ διάβολο νὰ τοὺς κάνει τὴ ζωὴ σουρωτήρι ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ καλάσνικοφ.
.               Κι ἕνα τελευταῖο: ἡ ἰσλαμικὴ νοοτροπία, ἐκπαίδευση, συνήθεια ζωῆς καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐνταῦθα καὶ τῆς πέραν τοῦ τάφου εἶναι γιὰ πολλοὺς μελετητὲς ὅ,τι πιὸ καλό, βούτυρο θὰ λέγαμε, στὸ ψωμὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ μεγάλου σφαγέα. Γιατί ὄχι νὰ μὴ ἀποτελέσουν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ προφήτη τὸ στρατὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ στὸ μέλλον, ἀφοῦ καὶ σὲ πληθυσμὸ καὶ σὲ φανατισμὸ εἶναι οἱ καλύτεροι ἐκδοροσφαγεῖς;

  Ὀψόμεθα!!

 

το βρήκαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)