Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Ολέθρια φτώχεια


του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα αλλά με εντονότερο τρόπο τις τελευταίες μέρες και την Κύπρο βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο του δημοσιογραφικού και πολιτικού ενδιαφέροντος αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ των πιστών. Κάποιοι κληρικοί μάλιστα πρόσθεσαν στις ακολουθίες αιτήσεις υπέρ των Κυπρίων αδελφών και άλλοι μεσολάβησαν στη Ρωσία για να δοθεί από εκεί η λύση στο πρόβλημα της Κύπρου. Το ενδεχόμενο μιας πτώχευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου φοβίζει κάποιους κληρικούς και πιστούς. Η τόση αγωνία όμως για τις εξελίξεις μάλλον αποκαλύπτει το κρυπτόμενο εντός μας πάθος της φιλοχρηματίας, της φιλαυτίας και της καλοπέρασης αλλά και την έλλειψη ασκητικού φρονήματος.
Ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος όμως σε μία από τις πνευματικές του ομιλίες [1]
καλεί όσους δεν έχουν γευθεί ακόμη τη ζωή του Αγίου Πνεύματος να κλαύσουν, να λυπηθούν και να αποκτήσουν έμπονη αδιάλειπτη προσευχή προς τον Χριστό διότι βρίσκονται στη «δεινή πενία της αμαρτίας». Όποιος συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε αυτή την ολέθρια πνευματική φτώχεια μέσω συνεχούς προσευχής θα δεχθεί τον επουράνιο πλούτο όπως ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε μιλώντας για τον άδικο κριτή και την χήρα, της οποίας η επιμονή οδήγησε στην έκβαση του αιτήματος [2].
Ολέθρια φτώχεια δεν είναι η απώλεια των επιγείων θησαυρών και αργυρίων αλλά η εκκοσμικευμένη καθημερινότητά μας και η αναισθησία με την οποία στεκόμαστε απέναντι στην πνευματική μας πενία. Η διάσωσή μας, η σωτηρία μας θα έρθει μόνο με την αδιάλειπτη δέηση προς τον δωρεοδότη Χριστό.
__________________
1.Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλία Α΄, σειρά «Φιλοκαλία», ΕΠΕ, τομ. 7, σελ. 36.
2. Λουκ. 18,7 κ.εξ.
Ορθόδοξος Τύπος, 5/4/2013
 
το βρηκαμε εδώ