Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Μήπως κάποιοι ταγοί τῆς Ὀρθοδοξίας συγκαταλέγονται στούς θιασῶτες τῆς θεωρίας ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες κατέχουν ἕνα τμῆμα τῆς ἀλήθειας;


Ο "Ορθόδοξος Παρατηρητής" επισημαίνει στον "Ορθόδοξο Τύπο" της 30ης/9/2011

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ κινήσεις βρίθουν ἀπό τούς σύγχρονους θρησκευτικούς ἡγέτες, χαράζοντας τόν δρόμο, μέσῳ τῆς “ἀγαπολογίας”, γιά τήν ἐπιβολή μίας Πανθρησκείας, ὅπου θά ἔχουν διαρραγεῖ τά στεγανά συλλήβδην τῶν θρησκειῶν, καθώς καί τῶν διαφόρων ὁμολογιῶν, πού τίς ἀπαρτίζουν

Ἀπό αὐτόν τόν χορό τῶν Οἰκουμενιστῶν δέν μποροῦσε νά ἀπουσιάζει ὁ μέγας αἱρεσιάρχης Πάπας, ὁ ὁποῖος κατά τήν ἐπίσκεψή του στή γενέτειρά του, τήν Γερμανία διατράνωσε τήν μεγάλη του ἐπιθυμία γιά συνεργασία Χριστιανῶν και Μουσουλμάνων, ὥστε νά οἰκοδομηθεῖ ἕνας καλύτερος κόσμος, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, μετά τήν συνάντησή του μέ μουσουλμάνους ἡγέτες στό Βερολίνο... Ἐπίσης μεταξύ ἄλλων τόνισε: “Μποροῦμε νά προσφέρουμε σε πολλούς σημαντικούς τομεῖς τῆς κοινωνίας. Σκέφτομαι, γιά παράδειγμα, τήν προστασία τῆς οἰκογένειας βασισμένη στό γάμο, τόν σεβασμό στή ζωή σέ κάθε φάση τοῦ φυσικοῦ κύκλου ἤ τήν προώθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἐμεῖς οἱ πιστοί ἔχουμε μία ἰδιαίτερη συνεισφορά στή δημιουργία ἑνός καλύτερου κόσμου, ἀναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ὅτι ἄν θέλουμε νά εἶναι ἀποτελεσματικές οἱ πράξεις μας πρέπει νά ἐξελιχθοῦμε μέσα ἀπό τόν διάλογο καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό”.

Καί ἐρωτοῦμε τόν κ. Βενέδικτο: ἔχει διαβάσει τό Κοράνι ποτέ ὥστε νά δεῖ σέ τί ἀξίες βασίζεται; Νά δεῖ τή θέση τῆς γυναίκας καί πῶς ἐφαρμόζεται ἡ κοινωνική δικαιοσύνη στά ἀραβικά κράτη (λιθοβολισμοί,ἀκρωτηριασμοί γιά παραπτώματα πολιτῶν κ.ἄ). Πῶς θά δημιουργηθεῖ ὁ “καλύτερος κόσμος”, ὅταν ἡ Μουσουλμανική θρησκεία βασίζεται στήν βία και θεωρεῖται μέσο, ὥστε νά γευθεῖ ὁ πιστός μουσουλμάνος τόν “Παράδεισο”, τό νά σκοτώνει ἄπιστο;

Βέβαια τό μεγαλύτερο σφάλμα ἀποδίδεται στούς ταγούς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συνδιαλέγονται καί κάνουν ἀνοίγματα ὄχι μόνο μέ τόν μέγα Οἰκουμενιστή Πάπα, ἀλλά καί μέ τούς Προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει κάθε ἐπαφή με τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (ἀπάρνηση τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης κ.λπ). Τελικά μήπως κάποιοι ταγοί τῆς Ὀρθοδοξίας συγκαταλέγονται στούς θιασῶτες τῆς θεωρίας ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες κατέχουν ἕνα τμῆμα τῆς ἀλήθειας καί πρέπει νά ἑνωθοῦν, ὥστε νά ἑνωθοῦν μέ τή σειρά τους καί τά τμήματα τῆς ἀληθείας γιά νά ἀπαρτισθεῖ τό ὅλον, ὅπως πρεσβεύει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;


το βρήκαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)