Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Τους ενοχλεί η «Ομολογία Πίστεως»ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ καί φιλοπαπικοί ἔχουν καί συνηγόρους, ὅπως τήν Μαρίαν Ἀντωνιάδου τοῦ «Βήματος», ἡ ὁποία εἰς τάς 7/2/2010 ἐκατηγόρει τούς ἀγωνιζομένους διά την Ὀρθοδοξίαν καί ἀντιοικουμενιστάς, σχεδόν ὑβρίζουσα τούτους καί ἀποκαλοῦσα "φονταμενταλιστάς". Ἀρέσκονται οἱ φιλοπαπικοί εἰς τοιαύτας ὕβρεις, μή ἔχοντες ἐπιχειρήματα, παρά μόνον τήν ἀγαπολογίαν καί τήν παποφιλίαν..... Οἱ "φονταμενταλισταί" λοιπόν, κατά τήν ἀνωτέρω δημοσιογράφον, ἔχουν στόχον, ὅπως "σταματήσουν ἅπαξ καί διά παντός τίς φωνές ὅλων ὅσοι προσπαθοῦν στό πλαίσιο τῆς παγκοσμιότητος και τῶν πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν, νά ἀνοίξουν διαύλους ἐπικοινωνίας". Καί καταφέρεται κατά ἱεράρχου, ὅστις ἀντέδρασεν εἰς Σύνοδον προς τάς ἀπειλάς τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, «ὁ ὁποῖος ζητοῦσε ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος νά λάβει μέτρα, διότι μία ὁμάδα δικῶν της κληρικῶν, Μητροπολιτῶν, μοναχῶν καί πανεπιστημιακῶν θεολόγων διακινοῦσε τή λεγόμενη Ὁμολογία Πίστεως μέσα ἀπό τήν ὁποία στηλιτεύεται ὁ διάλογος τῆς Ὀρθόδοξης μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία» Ἀντιλαμβανόμεθα τήν δύσκολον θέσιν τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνηγόρους, ὡς τήν ἀνωτέρω δημοσιογράφον. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπαντῶν εἰς τούς ἐχθρούς του, ἔλεγεν: "Ἄς παύσουν νά ἀπειλοῦν. Ἐγώ δέν ἀπειλῶ, ὁμιλῶ. Δέν ὑβρίζω, ἐλέγχω. Δεν πληγώνω, θεραπεύω". Οἱ οἰκουμενισταί ἄς το πάρουν ἀπόφασιν. Εἰς τόν δρόμον των θά ἵστανται ἀντιμέτωποι οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας.

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Οσο πιο αποφασισμένοι είμαστε να βάζουμε στη θέση τους τους Οικουμενιστές, του Νεοβαρλααμίτες και τους άλλους αιρετικούς και νεωτεριστές τόσο πιο γρήγορα θα αντιληφθούν ότι δεν χωρατεύουμε και θα εξαναγκασθούν να αναδιπλωθούν.
το βρήκαμε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)