Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Επιστολή Κονίτσης σε Αθηνών για διάλογο με ΠαπικούςΕπιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος π. Ιερώνυμο, απέστειλε ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης π. Ανδρέας, με αφορμή την συνάντηση
της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και "Ρωμαιοκαθολικών" τον Οκτώβριο στην Κύπρο.

Στην επιστολή του ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης π. Ανδρέας, εκφράζει προς τον Αρχιεπίσκοπο π. Ιερώνυμο κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον διάλογο, επίσης τονίζει ότι πρέπει να ενημερωθεί η σεπτή Ιεραρχία το συντομότερο για την συνάντηση αυτή.


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,

Εξ εγκύρου πηγής επληροφορήθην, ότι εις την συνάντησιν των Επιτροπών «Διαλόγου» της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Ρωμαιοκαθολικών, η οποία θα πραγματοποιηθή εις Κύπρον τον προσεχή μήνα Οκτώβριον, πρόκειται να συζητηθή το θέμα του πρωτείου και του αλαθήτου του πάπα.

Ειδικώτερον ως προς το πρωτείον, επίμονοι φήμαι λέγουν ότι οι Ορθόδοξοι πρόκειται να αποδεχθούν το πρωτείον ως «πρωτείον τιμής» του πάπα, όπως και ήτο πράγματι, προτού οι παπικοί αποσχισθούν από την Εκκλησίαν.

Εν τούτοις, όμως, ο πάπας θα συνεχίζη να το θεωρή ως «πρωτείον εξουσίας». Οπότε τι πρόκειται να συμβή; Θα υπάρξη, μήπως, κάποιος απαράδεκτος συμβιβασμός; Προσωπικώς αδυνατώ παντελώς να παραδεχθώ τοιούτόν τι.

Και με το περιβόητον «αλάθητον» τι θα γίνη; Φρονώ, όθεν, Μακαριώτατε όπως:

α) Γνωστοποιήσητε εις την σεπτήν Ιεραρχίαν τα πρόσωπα, τα οποία θα συγκροτούν την Ορθόδοξον Επιτροπήν «Διαλόγου», ώστε να μη πάθωμεν τυχόν νέον εξευτελισμόν, ως εκείνον τον οποίον υπέστημεν προ τινων ετών εις το Μπάλαμεντ.

β) Γνωστοποιήσητε εάν εδόθη εις τα μέλη της Επιτροπής η ορθή –ορθόδοξος κατευθυντήριος γραμμή, εις ην δέον να παραμείνουν αμετακίνητα.

Η ενημέρωσις πρέπει να γίνη ανυπερθέτως εις την σεπτήν Ιεραρχίαν το συντομώτερον δυνατόν και δη άμα τη ενάρξει των εργασιών του Ιερού Σώματος.

Τα γεγονότα τρέχουν. Η αγωνία Κλήρου και Λαού ο σημέραι αυξάνεται. Σας θερμοπαρακαλώ, μη αδρανήσωμεν. «Οι καιροί ου μενετοί». Έχομεν μεγάλην ευθύνην έναντι του Θεού και της Αγίας ημών Εκκλησίας.

Επί δε τούτοις, Διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός
Ο Δρυϊνουπόλεως,

Πωγωνιανής και Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Το είδαμε εδώ

Δόξα σοι ο Θεός ,να και ένας επίσκοπος με φωνήηηη!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)