Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

π.Γεώργιος ο Αναχωρητής

πηγή:http://egolpio.wordpress.com/2009/07/28/p-georgios/

Όταν κανείς τον έβλεπε από μακριά τον Πατέρα Γε­ώργιο μέσα στα βάτα να τρώη βατόμουρα, τον νόμιζε για κανέναν μεγάλο αετό. Το μεν καλοκαίρι περνούσε κά­πως με κανένα βατόμουρο ή συκοστάφυλο, αλλά τον χει­μώνα, που δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν, ήταν δύσκολα, διό­τι τα κούμαρα και τα αγριοκάστανα τελειώνουν κατά τον Νοέμβριο, και στην συνέχεια μένουν τα βελόνια και κανέ­να χόρτο. Φαγητό έτρωγε μόνο στα Πανηγύρια των Μο­νών της Βορειοανατολικής πλευράς του Αγίου Όρους, Όπου εμφανιζόταν κατά καιρούς. Συνήθως πήγαινε από την προπαραμονή της εορτής και βοηθούσε στο Μαγει­ρείο και γενικά στα καθαρίσματα της Μονής. Όλοι, φυσικά, τον διέταζαν με πολλή ευκολία, γιατί τον θεωρού­σαν για καθυστερημένο στα μυαλά, αλλά, όταν τον γνώ­ριζε κανείς από κοντά, έβλεπε τον εαυτό του καθυστερη­μένο και τον Πατέρα Γεώργιο θεοφώτιστο.

Ο πατήρ Γεώργιος είχε εγκαταλειφθή τελείως στα χέρια του Θεού, γι’ αυτό ένιωθε την μεγάλη σιγουριά που του έδινε ο Χριστός και χαρά άφθονη, την οποία δεν μπο­ρούσε να χωρέση. Η φτερουγισμένη του καρδιά από τον θείο έρωτα τον έκανε να γυρίζη στα βουνά’ δηλαδή «είχε πάρει τα βουνά» αλλά με την καλή έννοια. Πάντοτε ήταν χαρούμενος.

Πολλές φορές έλεγε και μερικά πράγματα, τα oποια, όσοι δεν τα καταλάβαιναν, τα θεωρούσαν για ασυναρτησίες, αλλά είχαν το νόημα τους. Όταν καμιά φορά έβλε­πε ανθρώπους που μπορούσαν να υποψιασθούν την ασκητικότητά του, έλεγε:

-Φαΐ – ζωή, νηστεία – θάνατος, φαΐ – ζωή, νηστεία -θάνατος…

Φυσικά όποιος το άκουγε αυτό, σχημάτιζε την γνώ­μη ότι είναι γαστρίμαργος. Την ίδια εντύπωση έδινε και στους ανθρώπους, όταν τύχαινε και έτρωγε στην τράπε­ζα, γιατί έτρωγε επίτηδες με λαίμαργο τρόπο. Εάν μάλι­στα είχαν αυγό στην τράπεζα, πασαλειβόταν και όπως δεν πλυνόταν ποτέ, έδινε την εντύπωση ότι τρώει όλο αυ­γά.


Απόσπασμα από το βιβλίο ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ

του γ.Παΐσιου του Αγιορείτου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)